Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Eesti ajalehetööstus 2016

Liikmeslehtede käive (kokkuvõte 37 liikmeslehe andmete põhjal)
Sales and advertising revenues 2016 (including 37 member papers)

  Kogukäive
(000 EUR)
Sales revenues
(000 EUR)
Reklaamikäive
(000 EUR)
Advertising revenue
(000 EUR)
Reklaamikäibe
osakaal kogukäibes
Advertising revenue
shares
Üleriiklikud päevalehed (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Äripäev)
National dailies
29 000 13 000 45%
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
9 000 4 000 44%
Üleriiklikud nädalalehed (Eesti Ekspress, Maaleht, MK-Estonia, Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Delovõje Vedomosti, Komsomlskaja Pravda Baltija)
National weeklies
7 000 4 000 57%
Tasuta lehed
Free papers
1 000 1 000 100%
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
46 000 22 000 48%

Eesti ajalehtede aasta keskmine tiraaž (000)
Estonian newspapers´ circulation (000), average circulation in year

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Päevalehed kokku / Total dailies2 297,7 334,2 369 333 228 218 210 204 193 178 163 169
Üleriigilise leviga / National dailies 204,8 224 225 208 178 169 162 157 147 133 119 125
Maakkonnalehed / Regional/local dailies 50,9 51,7 55 53 50 49 48 47 46 45 44 44
Tasuta päevalehed / Free dailies 42 58,5 89 72 0 0 0 0 0 0 0 0
1-3 korda nädalas ilmuvad lehed kokku / Total non-dailies 3 245,9 249,8 275 248 309 291 350 361 318 302 314 383
Üleriigilise leviga / National non-dailies 153,9 157,4 163 138 144 139 134 131 118 127 115 110
Regionaalsed/kohalikud / Regional/local non-dailies 55 50,1 76 76 69 55 51 54 36 37 37 36
Tasuta lehed / Free non-dailies 37 42,3 36 34 96 97 165 176 164 138 162 237

Allikas / Source: EALL

2 4-6 korda nädalas ilmuvad ajalehed/ Newspapers published at least four days a week
3 Newspapers published three days a week or less (with the exception of papers published on Sundays only)

Liikmeslehtede personalikulud (kokkuvõte 36 liikmeslehe andmete põhjal)
Salary costs (including 36 member papers)

  Toimetuse töötaja
keskmine kuutöötasu
Average salary
of employees
Ajakirjanikke
kokku
Total number
of journalists
Üleriiklikud lehed
National dailies and weeklies
1082 533
Maakonna- ja kohalikud lehed
Regional papers
811 203
Tasuta lehed
Free papers
1051 11
KÕIK KOKKU
Total (all newspapers)
939 747

 

 

Tiraažid

Ajalehetööstuse arhiiv

» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006
» 2005
» 2004
» 2003Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele