Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

HARJUTUS 4
Kuritöö ja karistus

Milliseid kuriteo liike oskate loetleda? Pakkuge nii palju kui pähe tuleb. Püüdke kuriteod rühmitada raskusastmete järgi. Kirjutage tulbad tahvlile. Arutlege, millised peaksid olema karistused nimetatud kuritegude eest. Põhjendage alati oma arvamust.

Järgmises tunnis või kodutööna otsige internetis karistusseadustikust tegelikud karistuste määrad. Pange tähele, et lisaks kuritegudele on ka väärteod. Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku leiate elektroonilisest Riigi Teatajast www.riigiteataja.ee. Arutlege klassis või kirjutage lühiarvamus pikkusega kuni 2000 tähemärki. Kas kuritöö ja karistus on teie hinnangul vastavuses? Millised olid põhimõttelised erinevused teie varasema aruteluga klassis? Missuguste kuritegude eest tuleks teie hinnanagul karistusi karmistada ja missuguste eest leevendada?

 

 

» Eesti keeles
» Vene keeles

» Harjutus 1
» Harjutus 2
» Harjutus 3
» Harjutus 4
» Harjutus 5
» Harjutus 6
» Harjutus 7
» Harjutus 8
» Harjutus 9
» Harjutus 10
» Harjutus 11
» Harjutus 12
» Harjutus 13

» Ristsõnad


» Ava PDF (vajab Adobe Acrobat Readerit)Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele