Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Hea õpetaja!

Käesolev harjutuste kogu on koostatud projekti "Ajeleht koolitunnis" raames, mille seekordne teema on "Keskkonnahoid ja energiasäästmine". Oleme harjutuste mappi sellel teemal koondanud 13 harjutust ja kaks ristsõna. Kogu komplekt ilmub paberkandjal ja CD-l ning on kättesaadav ka internetis kodulehekülgedel www.eall.ee ning www.euroopaliit.ee. Lisaks kuulub harjutuste kogusse lehekülg, kust leiab lingikogu samal teemal internetis varem avaldatud materjalidega, mis pole kaugeltki lõplik. Otsustasime olla säästlikud ja juba varem ilmunud materjale me ei kopeeri, vaid avaldame ainult viited.

Lingikogu koostades oli suureks üllatuseks, kui palju erinevaid õppematerjale sel teemal internetist leida võib. Suure töö õppematerjalide koondamisel on teinud maailmahariduse portaal Maailmakool. Õppekava läbiva teema "Keskkond ja säästev areng" rakendumist toetavad õppe-metoodilised materjalid on kättesaadavad ka eksamikeskuse koduleheküljel www.ekk.edu.ee.

Eesti Ajalehtede Liit koostöös Euroopa Komisjoni esindusega pani omalt poolt kokku 13 harjutust, mis seovad keskkonnahoiu ja energiasäästmise teemad meediaharidusega.

Meediaõpetus, keskkond ja säästev areng on õppekava läbivad ja päevakajalised teemad. Päevakajalisus on aga üks uudise seitsmest põhikriteeriumist. Seepärast kutsume õpetajaid kaasa mõtlema ja tunnis käsitlema säästva arengu teemat läbi ajakirjanduses ilmunud materjalide.

Harjutuste eesmärk on ärgitada noori kriitiliselt mõtlema meid ümbritsevate kliimamuutuste, energia- aga ka meediatarbimise teemadel.

Harjutused on koostatud nii, et neid on võimalik lahendada klassis rühmatööna. Loodame, et need kutsuvad ka lapsevanemaid kodudes kaasa mõtlema ja arutlema. Temaatilise tunni sissejuhatuseks võib õpilastele anda lahendada harjutuste kogus sisalduvad ristsõnad.


Täname kõiki õpetajaid, kes on juba kasutanud ja/või kavatsevad edaspidi kasutada tundide mitmekesisemaks muutmisel projekti "Ajaleht koolitunnis" materjale. Oleme teile tänulikud ettepanekute ja kommentaaride eest ning soovime jõudu ja entusiasmi igapäevatöös.

Eesti Ajalehtede Liit
www.eall.ee
eall@eall.ee

Euroopa Komisjoni Eesti Esindus
www.euroopaliit.ee

 

 

» Eesti keeles
» Vene keeles

» Harjutus 1
» Harjutus 2
» Harjutus 3
» Harjutus 4
» Harjutus 5
» Harjutus 6
» Harjutus 7
» Harjutus 8
» Harjutus 9
» Harjutus 10
» Harjutus 11
» Harjutus 12
» Harjutus 13
» Harjutus 14
» Harjutus 15
» Harjutus 16

» Ristsõnad

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele