Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Kirjutage veerandi alguses uusaastalubaduste stiilis üles vähemalt kümme lubadust, kuidas on teil võimalik muuta maailm puhtamaks säästa energiat ja vett ning puhast õhku.

Andke täidetud leht õpetajale. Veerandi lõpus jaotab õpetaja lehed õpilastele tagasi, et kõik saaksid vaadata oma lubadused üle ja viia need kooskõlla tegelikkusega. Igal vastajal peab olema ka vähemalt ühe tunnistaja kirjalik kinnitus, et lubadustest on kinni peetud. Selleks võib olla näiteks lapsevanem, klassikaaslane või mõni õpetaja. Sooritust võib projektitööna ka hinnata.

Mina ..................(nimi), teen ...................... (periood N: õppeveerand) jooksul keskkonna ja energia säästmiseks järgmist:

LubadusTeguSelgitused
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kuupäev:

Allkiri:

Mina, .................................................., kinnitan, et õpilane ..........................................., on/ei ole eelpool nimetatud ajal toiminud igati keskkonna- ja energiasäästlikult.

Kuupäev:

Allkiri:

 

 

» Eesti keeles
» Vene keeles

» Harjutus 1
» Harjutus 2
» Harjutus 3
» Harjutus 4
» Harjutus 5
» Harjutus 6
» Harjutus 7
» Harjutus 8
» Harjutus 9
» Harjutus 10
» Harjutus 11
» Harjutus 12
» Harjutus 13
» Harjutus 14
» Harjutus 15
» Harjutus 16

» Ristsõnad

Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele