Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Pressinőukogu

Pressinőukogu on uus ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele vőimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi.

Pressinőukogu on laiapőhjaline kogu, kuhu peale ajakirjanduse esindajate kaasatakse isikuid meediavälistest sektoritest. Pressinőukogu arutab kaebusi, mis laekuvad lugejatelt trükiajakirjanduses ilmunud materjalide kohta. Pressinőukogu tagab inimestele vőimaluse otsida meediaga tekkinud konfliktidele kohtuvälist lahendust. Vőrreldes kohtuga on Pressinőukogu menetlus kiire ja tasuta.

Ajalehti puudutavate kaebuste osas asendab Pressinőukogu 2001. a lőpuni tegutsenud Avaliku Sőna Nőukogu.

Pressinõukogu hakkab kaebusi arutama augustis 2002. Kui suhetes ajakirjandusega tekivad probleemid, soovitab Pressinõukogu esimese sammuna üritada konflikt lahendada toimetusega (kiri, telefonikõne). Kui aga toimetusega suheldes lahendust ei tule, võib probleemiga pöörduda
Pressinõukogusse aadressil Pressinõukogu, Ajalehtede Liit, Pärnu mnt 67a, Tallinn 10134. E-post: pn@eall.ee, tel (0) 646 3363.

 


» Pressinõukogu lahendas esimese kaebuse
» Pressinõukogu statuut
» Pressinõukogu esimees on Sulev Valner 
» Pressinõukogu koguneb esimest kordaEesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele