Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Äripäev rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 8. aprill 2003. Pressinõukogu arutas 3. aprillil sotsiaalminister Siiri Oviiri kaebust Äripäeva peale ning otsustas, et ajaleht rikkus artiklitega “Ministri määrus peatas Veerpalu toetamise” (14. veebruaril 2003) ja “Sotsiaalministri eelistused kalduvad MSD kasuks” (17. veebruaril 2003 ) head ajakirjandustava.

Artikli “Ministri määrus peatas Veerpalu toetamise” puhul kaebas sotsiaalminister Siiri Oviir, et Äripäev on soodusravimite teema käsitlemisel olnud erapoolik. Oviiri seisukohalt on Äripäev soosinud artiklis ravimifirmat Pfizer ja seadnud põhjendamatult kahtluse alla sotsiaalministri otsused soodusravimite nimekirja kujunemisel.

Oma selgituses teatas Äripäev, et on artikli puhul kuulanud ära mõlemad pooled. Leht märkis, et artikli eesmärk ei olnud arutlus soodusravimite nimekirja määratud erinevate ravimite omaduste üle, vaid ministri tegevuse kajastamine.

Pressinõukogu leidis, et artikli pealkiri “Ministri määrus peatas Veerpalu toetamise” on tahtlikult eksitav ja erapoolik, kuna artikli sisust tulenevalt peatas suusataja toetamise tegelikult ravimifirma Pfizer, kasutades küll ministri määrust toetuse lõpetamise väidetava põhjusena. Sellega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada.

Artikli “Sotsiaalministri eelistused kalduvad MSD kasuks” kohta kaebas Siiri Oviir, et artikkel on erapoolik. Oviiri seisukohalt loob artikkel tegelikkusele mittevastava pildi ühe ravimifirma esindaja määramisest soodusravimite komisjoni ning selle firma ühe ravimi kandmisest soodusravimite nimekirja. Seejuures ei antud sotsiaalministrile võimalust selgitusteks ja jäeti kasutamata sotsiaalministeeriumi pressiesindaja saadetud kirjalik selgitus antud ravimi kohta.

Äripäev selgitas oma kirjas Pressinõukogule, et ministeeriumi pressiesindaja ei lükka lehele saadetud selgituses ümber artikli väidet, et minister mõjutas sõltumatut komisjoni, et saada soodusravimite nimekirja oma soosiku ravim. Äripäeva väitel esitab pressiesindaja vaid põhjenduse, miks nimetatud ravim on soodusravimite nimekirja hea.

Pressinõukogu nõustus Äripäeva väitega, et ministeeriumi pressiesindaja kiri ega ka kaebus ei lükka ümber võimalust, et minister mõjutas komisjoni. Samas leidis pressinõukogu, et artikkel rikub ajakirjanduseetika punkti 5.1, mis ütleb, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Kõnesolevas artiklis ei ole antud Oviirile sõna oma seisukohtade esiletoomiseks komisjoni mõjutamise süüdistuses ja pole ka ühtegi viidet, et talle oleks seda võimalust pakutud.

Äripäev avaldas Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri allkirja kandva otsuse 8. aprillil.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele