Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu langetas kaks otsust

Tallinn, 4. märts 2004. Pressinõukogu arutas 26. veebruaril Tallinna Pedagoogikaülikooli slaavi filoloogia osakonna kaebust Molodjož Estonii peale ja EU Autoimport OÜ kaebust Äripäeva peale ning langetas kaks otsust.

Tallinna Pedagoogikaülikool kaebas Pressinõukogule, et 3. detsembril 2003 ilmunud artikkel “Konn-tsaaritar vahetab esikaant” kahtlustab 7. klassi õpiku autorit plagiaadis, kuid leht ei ole küsinud süüdistatud poole kommentaari. Samas on artiklist näha, nagu oleks õpiku autoriga siiski räägitud. Molodjož Estonii vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud osapoolte arvamused ja küsitud ka seisukohad.

Pressinõukogu ei näinud põhjust kahelda ajakirjaniku kinnituses, et ta rääkis õpiku autoriga. Ka õpiku autor ei väida oma kirjas Pressinõukogule, et temale loos omistatud tsitaadid on välja mõeldud või et temaga pole vesteldud. Seetõttu Pressinõukogu otsustas, et artikliga ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2 vastu, mis nõuab osapoolte ärakuulamist. Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Molodjož Estonii ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas ka EU Autoimport OÜ juhatuse liikme Tiit Luide kaebust ajalehes Äripäev 5. detsembril 2003 avaldatud artikli “Netimüüjate lubadused katteta” peale.

Luide kaebas Pressinõukogule, et artiklis on eksitavad väited ning kriitika alla sattunud kaebajalt on jäetud kommentaar võtmata. Äripäev selgitas Pressinõukogule, et kaebaja kodulehel ei olnud ühtegi kontaktaadressi ja avaldatud telefonid ei vastanud ning seepärast polnud võimalik teiste automüüjate esitatud väiteid kontrollida. Lehe väitel kuulusid kõik artiklis esitatud väited konkreetsetele sel alal autoriteetsetele allikatele, kelle ütlustes ei olnud ajakirjanikul põhjust kahelda.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Kuna süüdistatava firma asukoha aadress on avaldatud ka kõnealuses loos, siis ei ole veenev lehe väide, et ükski selle firma esindaja ei olnud kommentaaride saamiseks leitav. Pressinõukogu on seisukohal, et artikli ilmumisega ei olnud kiire ning leht oleks saanud veel kaebajaga ühendust võtta.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus kontrollima kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu leidis, et Äripäeva allikad on kaebaja konkurendid ja seetõttu ei olnud tagatud nende info usaldusväärsus.

Äripäev avaldas Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri allkirja kandva otsuse 3. märtsil 2004.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele