Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Estonija rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 10. märts 2003. Pressinõukogu arutas 27. veebruaril AS Nitrofert kaebust Estonija peale ning leidis, et ajaleht rikkus 11. novembril 2002 ilmunud artikliga „Keemia ja elu“ head ajakirjandustava.

AS Nitrofert kaebas, et artiklis oli faktivigu ja hinnanguid, mis kahjustasid ettevõtte mainet ning et kaebajale ei antud võimalust oma seisukohtade väljaütlemiseks.

Ajaleht ütles oma vastulauses, et artiklis oli mõningaid ebatäpsusi, kuid üldjoontes anti lugejale  õiglane ülevaade olukorrast Nitroferdis. Samuti väitis lehe ajakirjanik oma selgituses, et ettevõtte juhtkond ei suhelnud temaga ja ei lubanud teda ettevõttesse, mistõttu ei olnud tal võimalik teise poole seisukohti küsida.

Pressinõukogu näeb hea ajakirjandustava rikkumist artikli kindlasõnalistes väidetes, et ettevõtte omanikud tegelevad ettevõtte sihipärase hävitamisega, püüdes läbi keeruliste skeemide saada sellest isiklikku kasu. Nii tõsised süüdistused nõuavad faktidega tõestamist, mida antud artiklis ei tehtud. Paljudel juhtudel on infoallikad jäetud lugejale avamata. Sellega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mis kohustab kontrollima kriitilise materjali tõesust ning punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.

Antud uurivas artiklis on läbisegi faktid ning ajakirjaniku arvamused. Selliselt rikub artikkel eetikakoodeksit, mis nõuab, et uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatud.

Rikutud on ka eetikakoodeksi punkti 4.2, mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kajastama konflikti erinevate osapoolte seisukohti. Süüdistatav pool ei ole aga artiklis sõna saanud ja esitatud materjalide põhjal pole võimalik aru saada, et väljaanne oleks artikli valmistamisel ettevõtte juhtidelt kommentaare küsinud.

Estonija avaldas Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri allkirjastatud otsuse 10. märtsil.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele