Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu langetas kaks taunivat otsust

Tallinn, 10. detsember 2003. Pressinõukogu arutas 4. detsembril kaebust SL Õhtulehe peale ning kaebust ajalehe Pirita peale ning leidis, et mõlemad lehed on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

SL Õhtulehes 17. oktoobril 2003 ilmunud artikli “Treener: ”See oli ikkagi riigikoondis, mitte turule sõitjad”” peale esitas kaebuse Atko Tours. Kaebaja leidis, et ajaleht käsitles teemat ühepoolset ning ei andnud kritiseeritud poolele sõna oma seisukohtade välja ütlemiseks. Kaebaja seisukohalt käitus ajaleht erapoolikult ning kahjustas pealiskaudselt koostatud teabe levitamisega reisibüroo mainet.

Oma vastuses märkis SL Õhtuleht, et tegu ei olnud pahatahtliku laimuga ja suheldes reisifirmaga ei tulnud tegelikud probleemid välja.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2 ja 5.1, mis kohustavad konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled ja pakkuma kommentaari võimalust, kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi.

SL Õhtuleht avaldas otsuse 6. detsembril.

Ajalehes Pirita 5. juulil 2003 ilmunud artikli “Meid ümbritsev kurjus ja ükskõiksus” peale esitas kaebuse Signe Ots. Kaebaja väitel olid artiklis esitatud andmed kontrollimata ja kaebaja kommentaarita. Samuti ei reageerinud ajaleht kaebaja soovile avaldada vastulause.

Oma selgituses väitis ajaleht Pirita, et artikli puhul ei olnud tegu pahatahtliku laimuga. Artiklis esitatud faktid põhinesid kahe ametniku väidetel ning neis kahelda ei olnud lehel alust. Samuti kinnitas leht, et vastulauset neile ei esitatud.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mille järgi tuleb anda võimalus vastulauseks. Kaebaja ei esitanud küll ajalehele vastulauset, kuid oma esindaja kaudu avaldas soovi saada sõna. Pressinõukogu leiab, et ajaleht oleks pidanud vastulause saamisel olema aktiivsem.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele