Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu ei leidnud Postimehes hea ajakirjandustava rikkumist

Tallinn, 13. august 2003. Pressinõukogu arutas 7. augustil 2003 Tallinna Linnakantselei meediaosakonna juhataja Allan Alaküla kaebust Postimehe peale ning leidis, et ajaleht ei ole kaebaja vastulause toimetamisega rikkunud head ajakirjandustava.

Allan Alaküla saatis Postimehele 22. aprillil avaldamiseks vastulause meediaarvustuse “Rollikonflikt Kuku raadios” (22.04.2003) peale. Postimees toimetas vastulauset, kuid Alaküla toimetatuga ei nõustunud. Pärast vastulause eri variantide vahetamist saatis Alaküla toimetusele viimase versiooni ning Postimees avaldas selle kaebaja teadmata toimetatud kujul. Alaküla sõnul on sellega rikutud ajakirjanduseetika koodeksit.

Postimees teatas Pressinõukogule, et vastulauset tuli toimetada faktivigade pärast ja selguse huvides. Postimehe kinnitusel sai Alaküla vastulauseks kohe leheruumi, kuid kuna kaebaja ei leidnud toimetusega vastulause sõnastuse osas kokkulepet, siis selle avaldamine venis toimetusest sõltumata asjaoludel.

Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri allkirja kandvas otsuses on kirjas, et antud juhul ei saa toetuda ajakirjanduseetika koodeksi punktile 4.12, sest tegu polnud välisautori loodud ajakirjandusliku materjaliga, vaid vastulausega.

Ajakirjanduseetika koodeksi punkt 5.2 ütleb, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu seisukohalt sai Alaküla oma vastulausega seda ka teha. Postimees jättis Alaküla tekstist alles selle osa, milles sisaldus
vastulauseline materjal Neeme Korvi arvustusele ja jättis välja osa muude probleemide kohta.

Koodeksi punkt 5.2 kohustab vastulause avaldama viivitusteta ja ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu on arvamusel, et toimetusel on õigus vastulauset toimetada. Hinnangulisi kommentaare Postimees ei lisanud. Ka ei olnud Postimehel võimalik avaldada vastulauset viivituseta, sest kaebaja ei jäänud vastulause toimetatud variantidega rahule.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele