Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 13. august 2003. Pressinõukogu arutas kaebust Eesti Ekspressi peale ja leidis, et ajaleht ei ole rikkunud 5. juunil 2003 avaldatud kirjutisega “Tudeng palus õppejõult “vihjeid”” head ajakirjandustava.

Kaebaja AA (nimetähed muudetud) ei olnud rahul, et ajaleht avaldas tema isikliku kirjavahetuse õppejõuga ilma loata, rikkudes sellega kaebaja väitel eraelu puutumatust. Ühtlasi leidis kaebaja, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on vaja seda infot saada.

Oma selgituses väitis Eesti Ekspress, et tegu ei olnud eraelulise kirjavahetusega, vaid õppekorralduslikke küsimusi puudutava materjaliga. Ka rõhutas ajaleht, et kirjavahetus avaldati anonüümselt ning kirjade autorit ei olnud avalikkusel võimalik kirjutise põhjal tuvastada.

Pressinõukogu otsustas, et ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5 ei ole rikutud, sest diskussioon üliõpilase eksamile lubamise reeglitest võimalike erandite tegemise ning üliõpilase ja õppejõu vahelise sobiliku suhtlemislaadi üle on avalikkuse jaoks oluline ja põhjendab taolise
materjali ilmumist.

Pressinõukogu on ka seisukohal, et anonüümse materjali avaldamine ei tekitanud kaebajale põhjendamatuid kannatusi, sest kirjade autor on tuvastatav vaid väga kitsale ringile.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele