Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kroonika eksis hea ajakirjandustava vastu

Tallinn, 14. mai 2003. Pressinõukogu arutas 8. mai koosolekul Carmen Mikiveri kaebust Kroonika peale ning leidis, et ajakiri on ajakirjandusliku materjali hankimisel eksinud hea tava vastu.

Carmen Mikiver kaebas Pressinõukogule, et Kroonika on temaga manipuleerinud ja põhjustanud 8. aprillil ilmunud artikliga “Abielu valus proovikivi” talle põhjendamatuid kannatusi. Kaebaja kinnitusel ta intervjuud Kroonikale ei andnud, kuid ajakiri kirjutas tema keeldumisest hoolimata artikli, milles kasutas tema tsitaate.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et Mikk Mikiveri paranemine raskest haigusest oli teemana avalikkuse jaoks oluline ning seega oli ajakirjandusel kohustus sellest kirjutada. Kroonika möönis, et Carmen Mikiver keeldust intervjuust, kuid rääkis pärast seda ajakirjanikuga siiski ise edasi ja andis nii uut infot.

Pressinõukogu otsustas, et Kroonika rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.7, mille järgi peab ajakirjandus info hankimisel kasutama ausaid võtteid, välja arvatud väga erandlikel juhtudel, kui avalikkuse huvid nõuavad sellise info avaldamist, mida pole võimalik hankida ausal viisil.

Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri allkirja kandvas otsuses toetus Pressinõukogu asjaolule, et mõlemad pooled on ühel nõul selles, et Carmen Mikiver keeldus kohe helistamise alguses intervjuust, mis annaks infot tema abikaasa tervise kohta. Sellisel juhul nõuab hea ajakirjandustava ka avaliku elu tegelaste puhul, et ajakirjanik ei kasutaks saadud infot avalikult.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele