Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu andis Eesti Päevalehe artiklitele hinnangu

Tallinn,  14. september 2004. Pressinõukogu arutas 9. septembril Eesti Päevalehe peale esitatud kahte kaebust ning mõistis ühe juhtumi puhul ajalehe õigeks ning teises asjas leidis ajakirjanduseetika koodeksi rikkumised.

Pressinõukogu arutas Aivar Pihlaku kaebust Eesti Päevalehes 6. juunil 2004 ilmunud artikli “Muuseum päästaks Hõreda mõisa” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Aivar Pihlak kaebas Pressinõukogule, et artikli jaoks ei küsitud tema seisukohta, kuigi leht süüdistas teda kui omanikku mõisa lagunemises. Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tegu oli arvamusartikliga, mistõttu kritiseeritava osapoole kommentaari ei oleks saanud artiklisse panna.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust kriitilise materjali korral kontrollima informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu leidis, et artiklis esines ilmne faktiviga. Samuti oli leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1, sest ei pakkunud kaebajale kommentaari võimalust samas numbris. Rikuti ka  koodeksi punkti 5.2, mille järgi on vastulausega õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu leidis, et leht ei andnud kaebajale võimalust vastulauseks.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 13. septembril.

Pressinõukogu arutas 9. septembril ka keskkonnaministeeriumi kaebust Eesti Päevalehes ajavahemikus 28.-31. juuli ilmunud Saaremaa kruiisisadamat puudutanud artiklite peale ning otsustas, et nende artiklitega ei ole rikutud head ajakirjandustava.

Keskkonnaministeerium kaebas, et leht on teema kajastamisel olnud erapooletu ning edastanud teadlikult moonutatud infot. Kaebaja ei olnud rahul intervjuu jaoks antud vastuste lühendamisega ning teise osapoole kommentaaride lisamisega intervjuu juurde.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu on seisukohal, et igal toimetusel on õigus intervjuusid lühendada ning arvamust avaldada lähtudes sellest, et info tugineb kontrollitud faktidel ning lugejat ei koormataks ebaolulise materjaliga.

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Tiina Kaalep.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele