Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi kaks õigeksmõistvat otsust

Tallinn, 16. detsember 2004. Pressinõukogu arutas nädal tagasi kaebust MK-Estonia ja kaebust Sirbi peale ning otsustas mõlemal juhul, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Pedagoogikaülikool kaebas ajalehes Sirp 22. oktoobril 2004 ilmunud artikli “Stalinism pedagoogikaülikoolis?” peale. Kaebaja leidis, et kirjutise pealkiri on retooriline ja väljendas toimetuse hinnangut. Kaebaja meelest sisaldas artikkel kontrollimata infot, lisaks olid puudu süüdistatava osapoole kommentaarid.

Sirp oli seisukohal, et pealkiri tulenes artikli sisust ning väljendas küsimust, kas Pedagoogikaülikoolis käsitletakse stalinismi uurimisteemana. Sirp andis süüdistatavale võimaluse vastulauseks järgmises numbris, kuid vaatamata algsele nõustumisele kritiseeritav sellest siiski keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Sirp pakkus kritiseeritavale osapoolele võimalust vastulauseks õigeaegselt, sest intervjuu vorm ei võimaldanud samas numbris kommentaari lisada.

Pressinõukogu arutas 9. detsembril ka Diana Svjatovetsi kaebust MK-Estonijas 28. juulil 2004 avaldatud fotoreportaaži peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Diana Svjatovets kaebas Pressinõukogule, et avaldatud fotoreportaaž on eksitav, fotod on tehtud tema nõusolekuta ning need rikuvad tema eraelu privaatsust. MK-Estonija vastas, et fotod on tehtud avalikul üritusel ja nende tegemist ei varjatud.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonija ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu oli seisukohal, et avalikul konkursil vabatahtlikult osalenud kaebaja pidanuks arvestama, mis konkursil osalemine endaga kaasa toob.

Pressinõukogu otsused allkirjastas esimees Tiina Kaalep.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele