Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Vesti Dnja rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 20. september 2004. Pressinõukogu arutas 9. septembril Eesti Ametiühingute Keskliidu kaebust ajalehes Vesti Dnja 8. juulil 2004 ilmunud artikli “Töörahva kaitsjate salajane äri” peale ning otsustas, et väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu leidis, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, sest artiklis ei ole uudised, arvamused ja oletused eristatavad. Samuti on ajaleht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mis kohustab vastulause avaldama ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Kaebaja vastulause ei ole 10. juuli lehes eristatav kui vastulause, pigem on tegu toimetusepoolse anonüümse artikliga.

Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, avaldades eksitava pildiallkirja.

Eesti Ametiühingute Keskliit kaebas Pressinõukogule, et ametiühingute vara müüki käsitlev artikkel sisaldas tõele mittevastavaid väiteid ja meelevaldseid järeldusi. Kaebaja ei olnud rahul vastulause avaldamise vormiga, sest see ilmus oluliselt  moonutatud kujul.

Vesti Dnja kinnitas Pressinõukogule, et kõik artiklis esitatud väited põhinevad faktidel või konkreetsete isikute ütlustel. Leht märkis, et kaebaja seisukohad olid artiklis põhjalikult kajastatud. Vastulause toimetamist ajaleht kinnitas ja märkis, et toimetamise käigus ei võetud kaebaja põhiseisukohti välja.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Tiina Kaalep.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele