Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Postimees rikkus juhtkirjaga head ajakirjandustava

Tallinn, 21. jaanuar 2003. Pressinõukogu arutas Vardo Rumesseni kaebust Postimehe peale ning otsustas, et ajaleht on 2. detsembri 2002 juhtkirjaga „Tõesti piinlik lugu“ rikkunud head ajakirjandustava.

Vardo Rumessen kaebas, et 2. detsembri 2002 Postimehe esiküljel ilmunud artiklis “Järvi fondi juhid jagasid raha enda projektidele” ja sama päeva juhtkirjas on esitatud hulgaliselt tegelikkusele mittevastavaid andmeid. Rumessen märkis ka, et juhtkirjas esitatud vihjed Neeme Järvi fondist isikliku kasu saamise kohta ei vasta tõele ja on laimavad.

Oma vastulauses teatas ajaleht, et ei saa süüdistustest aru, kuna Vardo Rumessen ei esita konkreetseid näiteid tegelikkusele mittevastavatest andmetest. Postimees kinnitas, et ei ole väitnud, nagu oleks Rumessen isiklikult midagi taskusse pistnud.

Pressinõukogu otsustas, et juhtkirjas „Tõesti piinlik lugu“ olevat lauset "Valitud saada on hea, endalegi üht teist tasku pista veelgi parem…" on antud kontekstis raske mõista teisiti kui süüdistusena, et kõnealused isikud (s.h Vardo Rumessen) on saanud fondist isiklikku ebaeetilist tulu. Sellele lausele ei ole mingit faktilist kinnitust ei artiklis ega juhtkirjas ja seetõttu rikub lause eetikakoodeksi punkti 1.4, esitades moonutatud ja eksitavat infot.

Artiklis „Järvi fondi juhid jagasid raha enda projektidele“ ei ole Pressinõukogu arvates rikutud head ajakirjandustava. Ka kaebaja ei lükanud artiklis esitatud fakte ümber.

Postimees avaldas Pressinõukogu 16. jaanuari 2003 otsuse 21. jaanuari lehes.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele