Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu on lahendanud 11 kaebust

Tallinn, 24. märts 2003. Ajakirjanduse eneseregulatsiooniorgan pressinõukogu on üheksa tegutsemiskuu jooksul saanud 18 kaebust, millest tänaseks on lahenduse leidnud 11.

Pressinõukogu esimehe Sulev Valneri sõnul on kaebusi laekunud nii üleriigiliste kui ka maakonnalehtede peale. "Rohkem kui pooled keabused on seotud üleriigiliste lehtedega," lausus Valner. "Mõne väljaande kohta on tulnud juba kaks-kolm kaebust." Lisaks on pressinõukogu saanud kaks kaebust ka erakondadega seotud väljaannete peale.

Lahendatud 11 kaebusest on kolm leidnud lahenduse eelmenetluse käigus ja kaheksa pressinõukogu koosolekul. Kaheksast pressinõukogu poolt vastuvõetud otsusest olid neli taunivad ehk siis tuvastati hea ajakirjandustava või ajakirjanduseetika rikkumine. Neli otsust olid õigeksmõistvad.

Pressinõukogu on tagasi lükanud kuus kaebust, sest tegu ei olnud ajakirjanduseetika küsimusega või oli kaebajaks asjasse mittepuutuv osapool. Üks kaebus on praegu pressinõukogu menetluses.

Pressinõukogu esimehe sõnul on pressinõukogu eesmärk leida kaebustele lahendus. "Hea oleks saavutada poolte vahel kokkulepe eelmenetluse käigus, kuid sageli pole see konflikti tõttu enam võimalik," selgitas Valner. "Siis on ainuke võimalus võtta otsus vastu nõukogus."

Lisaks kaebustele on pressinõukogu saanud päringuid ka telefoni ja elektronposti teel. "Suurem osa küsimusi esitatakse telefoni teel," ütles Valner. Tänaseks on telefoni teel tulnud 124 päringut: eelmisel aastal 56 ja selle aasta kolme kuuga 68. Valneri sõnul on päringuid nii ajakirjanduseetika küsimustes kui ka tehnilisi.

"Lugejale tahaks siiski meenutada, et pressinõukogu tegeleb ajakirjanduseetika ja hea ajakirjandustava küsimustega, lehe kojukande osas tuleb ikka pöörduda lehe vastavasse osakonda," lisas pressinõukogu esimees. E-posti teel on päringuid tänaseks laekunud vaid üheksa.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele