Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Virumaa Teataja toimis õigesti

Tallinn, 24. august 2004. Pressinõukogu arutas 19. augustil Tapa Väljaõppekeskuse ülema kolonel Urmas Roosimäe kaebust Virumaa Teataja peale ning leidis, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kolonel Roosimägi pidas 16. juunil 2004 ilmunud artikli “Valimistest kõrvale jäetud sõdurid põhiõiguseta” pealkirja ja juhtlõiku eksitavaks. Kaebaja ei olnud nõus artikli pealkirjas ja juhtlõigus avaldatuga, nagu ei oleks Tapa suurtükiväegrupi ajateenijad saanud osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Kaebaja leidis, et artikli pealkiri ja juhtlõik ei põhine faktidel.

Virumaa Teataja selgitas Pressinõukogule, et artiklis said oma seisukoha avaldada kõik osapooled, seejuures pidasid kõik peale kaebaja olukorda kahetsusväärseks. Ajaleht avaldas lisaks kaebaja vastulause, kus kolonel Roosimägi sai oma valimispäeva teguviisi selgitada.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille järgi ei või pealkirjad ja juhtlõigud auditooriumi eksitada. Pressinõukogu on seisukohal, et artikkel toetab nii pealkirja kui ka juhtlõiku.

Samuti ei leidnud Pressinõukogu ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1 rikkumist, sest  artiklis on uudised, arvamused ja oletused selgelt eristatud ning info on faktidega tõestatud. Ka kaebaja ei toonud välja ühtegi faktiviga.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas aseesimees Tiit Hennoste. 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele