Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 26. jaanuar 2005.  Pressinõukogu arutas 20. jaanuaril Tiina Tiitso kaebust Postimehe peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Tiitso leidis, et 19. oktoobril 2004. aastal Postimehes ilmunud artikkel „Eesti kõrgeim veehind tõi tüli” sisaldab kontrollimata fakte, mis kahjustavad tema ja ta firma mainet. Kaebaja kinnitas, et ei ole ebaseaduslikult vee hinda Juurus tõstnud ning et ta ei tee erinevate tarbijate vahel vahet. Kaebaja märkis, et ta ei kuulunud valimisliitu XXI Sajandi Juuru, vaid kuulub hoopis Pensionäride Erakonda.

Postimees vastas, et vee hinda puudutavad faktid põhinesid Juuru vallavolikogu määrusel. Postimees tunnistas, et eksis Tiitso erakondliku kuuluvusega ning hilisemal kontrollimisel selgus, et viga võis tulla kahe nime sarnasusest.

Pressinõukogu möönab oma otsuses, et Postimees on teinud artiklis faktivea valimisliidu nimes, ent ei pea seda sedavõrd oluliseks, et see mõjutaks artikli hoiakuid ja sisu.

Pressinõukogu leidis, et Postimees ei ole vee hinda puudutavates küsimustes eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leidis, et artiklis avaldatud vee hinda puudutavad faktid on tõendatud ning kaebaja on saanud süüdistuste ümberlükkamiseks sõna.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas esimees Tiina Kaalep.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele