Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 27. jaanuar 2003. Pressinõukogu arutas arhitekt Kalle Vellevoogi kaebust Virumaa Teataja peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Vellevoog kaebas, et Virumaa Teataja esitas 23. oktoobril 2002 intervjuuga „Selja hakkab uut sängi otsima“ juba mitmendat korda väärinfot tema Karepal asuva maja kohta, nagu oleks maja ehitatud ebaseaduslikult, tekitades sellega kaebaja perele moraalset kahju. Virumaa Teataja märkis oma vastulauses, et antud päevaintervjuus ei ole konkreetset maja ega nime mainitud.

Pressinõukogu leidis, et artiklis ei ole viidatud kaebaja majale nimeliselt, mistõttu intervjuu ei kahjusta kaebaja perekonna mainet. Kui majale oleks viidatud nimeliselt või nii, et kirjelduse põhjal oleks maja äratuntav, tulnuks ajalehel intervjueeritava sõnade õigsust kontrollida.

Samas on Pressinõukogu seisukohal, et leht oleks pidanud varasemas samateemalises diskussioonis andma kaebajale võimaluse ka oma seisukoha väljaütlemiseks.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele