Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 30. august 2004. Pressinõukogu arutas 19. augustil Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebust Eesti Ekspressis 20. mail ilmunud artikli “Ainult hulludele” peale ning otsustas, et ajaleht rikkus head ajakirjandustava.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebas Pressinõukogule, et leht on avaldanud eksitavat infot ning kahjustanud sellega Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku mainet. Kaebaja leidis, et haiglas ravil olnud ajakirjanik oleks pidanud materjali kogumise kohta teavitama kliiniku personali.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et tegemist oli Psühhiaatriakliiniku patsiandi subjektiivse nägemusega, mis on žanrilt pigem olukirjeldus kui uudismaterjal. Leht ei näinud valeinfo avaldamisel ajakirjaniku poolt mingit motiivi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6, mis ei luba avaldada andmeid inimeste tervisliku (nii vaimse kui füüsilise) seisundi kohta, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi.

Pressinõukogu leidis, et teisi kaebaja poolt viidatud ajakirjanduseetika koodeksi punkte ei ole Eesti Ekspress rikkunud. Pressinõukogu pidas kirjutist reportaažiks, milles autoril on õigus oma arvamust ja subjektiivset nägemust avaldada.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 26. augustil 2004.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas aseesimees Tiit Hennoste. 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele