Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi esimesed otsused

Tallinn, 30. september 2002. Pressinõukogu lahendas 26. septembril kaks kaebust, mis mõlemad olid Estover-Kaubanduse ASilt ajalehe Äripäev peale. Tänaseks on osapooled otsused, millest üks oli tauniv ja üks õigeksmõistev, ka kätte saanud.

Pressinõukogu otsustas Estover-Kaubanduse AS nõukogu esimehe Ago Tederi kaebuse asjus, et 28. augustil 2002 ilmunud Äripäeva artiklis “Ettevõtted hoiavad võõra vöötkoodi abil kokku” ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu nentis, et artikkel tugineb kindlatel faktidel. Ka andis leht kaebajale kommentaariks võimaluse, kus kaebaja ei eita esitatud süüdistuste võimalikku paikapidavust. Kaebaja etteheide tema tsitaadi olulise moonutamise kohta ei leidnud kinnitust. Seetõttu leidis Pressinõukogu, et ajaleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit.

Pressinõukogu vaatas üle ka Ago Tederi kaebuse ajalehes Äripäev 29. juulil 2002 ilmunud artikli “Juustutootjad keelduvad koostööst Estoveriga” peale ja otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Esilehe pealkirjas “Juustuvõltsijat ähvardab boikott” sisalduva tugevalt tauniva väljendi “juustuvõltsija” kasutamine ei ole Pressinõukogu arvates antud artiklis sisalduva infoga põhjendatud ja on seetõttu eksitav. Seega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille kohaselt ei tohi pealkiri auditooriumi eksitada. Pressinõukogu leidis, et artikli põhisüüdistused ei toetu faktidele, vaid konkurentide arvamustele. Sellega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

Pressinõukogu lahendas esimese kaebuse augustis eelmenetluse käigus.

 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele