Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 30. oktoober 2003. Pressinõukogu arutas täna Tõnis Paltsu kaebust Äripäeva peale ja otsustas, et ajaleht ei rikkunud 25. septembril 2003 ilmunud artikliga “Kapol Paltsu firmad sihikul” head ajakirjandustava.

Kaebaja Tõnis Palts oli seisukohal, et artiklis avaldati valeinfot nagu oleks tema firmas Kiriku põik 4 toimunud läbiotsimine. Paltsu kinnitusel läbiotsimist ei toimunud ning eksitavat infot andes rikkus ajaleht ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4 ja 4.1.

Äripäev märkis oma vastuses, et artiklis tugineti mitmele allikale ning info tõelevastavuses polnud põhjust seepärast kahelda. Kaitsepolitsei kinnitas Äripäevale kahel korral, et läbiotsimine Kiriku põik 4 majas toimus. Alles kolmanda päringu peale teatas kaitsepolitsei, et läbiotsimine oli küll plaanis, kuid seda siiski ei toimunud. Äripäev avaldas kohe pärast eksitava info selgumist järgmises lehenumbris vabanduse.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis ütleb, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti ei rikkunud Äripäev koodeksi punkti 4.1, mille järgi peab uudismaterjal põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et Äripäeval polnud alust kahelda Kaitsepolitseilt saadud infos ning kahe allika sõnades.

Kaebaja poolt viidatud ebatäpsus Äripäeva artiklis ei sündinud Pressinõukogu arvates toimetuse süül ja oli artikli põhisisu osas suhteliselt väheoluline. Toimetus avaldas esimesel võimalusel ümberlükkava informatsiooni ja vabanduse. Seetõttu leiab Pressinõukogu, et Äripäev ei ole antud juhtumi puhul head ajakirjandustava rikkunud.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele