Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis ajalehe Koit õigeks

Tallinn, 30. detsember 2002. Pressinõukogu mõistis õigeks Ahja Keskkooli poolt hea ajakirjandustava rikkumises süüdistatud ajalehe Koit, kuid samas tegi osaliselt tauniva otsuse ajalehe KesKus suhtes.

Fr Tuglase nimelise Ahja Keskkooli väitel on mõlema lehe artiklites Ahja mõisa puudutavas osas faktivead ja põhjendamatu laim. Maakonnalehes Koit avaldamine tekitas kaebaja väitel Ahja valla elanikes põhjendamatuid kannatusi ja solvas paljude juba surnud inimeste mälestust.

Pressinõukogu otsustas, et 17. oktoobril 2002 ajalehes Koit ilmunud kirjutisega “Soss-seplus Eesti ilusaima mõisahoonega” ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leidis, et artikliga viis Koit oma lugejateni ajalehes KesKus ilmunud pikemast loost Ahja mõisa puudutava tervikliku osa ilma omapoolsete muudatusteta.

Kaebaja süüdistus, et vastaspoolele ei antud Koidus kommentaariks võimalust, ei ole Pressinõukogu arvates põhjendatud, sest vastulauseks andis toimetus võimaluse järgmistes lehenumbrites.

Ajalehe KesKus osas leidis Pressinõukogu, et väljaanne on oktoobris ilmunud kirjutisega “Kaos arhitektuuripärandis” osaliselt rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leidis, et artikli allika mõisauurija Ants Heina seisukohtades pole küll alust kahelda, kuid tõsiseid süüdistusi sisaldav artikkel ei tugine hea ajakirjandustava kohaselt ainult ühel allikal. Pressinõukogu leidis ka, et artiklis antud hinnangud on õigustamatult teravad, kuna ei ole kaetud antud loos konkreetsete faktidega kellegi tegudest, mis selliste väljendite kasutamist võiks õigustada. Seega on leht rikkunud Ahja mõisa haldajate nimetamisega tölplasteks, lollideks ja soss-seppadeks head ajakirjandustava.

Samas on Pressinõukogu seisukohal, et Ahja mõisa kui olulise kultuuriobjekti valdajad vastutavad avalikkuses mõisa käekäigu eest ja seepärast peavad taluma ka teravat kriitikat enda aadressil.

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele