Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 3

Pressinőukogu otsus
26.09.02

Pressinőukogu otsustas Estover-Kaubanduse AS nőukogu esimehe Ago Tederi kaebuse asjus, et 28. augustil 2002 ilmunud Äripäeva artiklis "Ettevőtted hoiavad vőőra vöötkoodi abil kokku" ei ole leht rikkunud head ajakirjandustava.

  1. Pressinőukogu nentis, et artikkel tugineb kindlatel faktidel. Ka andis leht kaebajale kommentaariks vőimaluse, kus kaebaja ei eita esitatud süüdistuste vőimalikku paikapidavust. Kaebaja etteheide tema tsitaadi olulise moonutamise kohta ei leidnud kinnitust. Seetőttu leidis Pressinőukogu, et ajaleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit punktides 1.4, 3.5, 4.1 ja 4.11, nagu seda väitis kaebaja.

  2. Pressinőukogu leidis, et kaebus eetikakoodeksi punkti 4.10 järgi eksitava fotomontaaţi kohta artikli juures pole pőhjendatud. Artikli juures pole tegu montaaţiga, vaid kahe erineva ja selgelt eristatava pildiga, millel on eraldi allkirjad.

  3. Pressinőukogu ei pea toimetuse arhiivis oleva foto korduvkasutamist antud juhul ebaeetiliseks, sest see vastab üldtunnustatud ajakirjandustavale.

Pressinőukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele