Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 6

Pressinõukogu otsus
16.01.2003

Pressinõukogu: Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei ole intervjuuga „Selja hakkab uut sängi otsima“ (internetiväljandes 23. oktoobril 2002) rikkunud head ajakirjandustava.

Kalle Vellevoog kaebas, et Virumaa Teataja esitas 23. oktoobril 2002 juba mitmendat korda väärinfot tema Karepal asuva maja kohta, nagu oleks maja ehitatud ebaseaduslikult, tekitades sellega kaebaja perele moraalset kahju.

Virumaa Teataja märkis oma vastulauses, et antud päevaintervjuus ei ole konkreetset maja ega nime mainitud.

Pressinõukogu leidis, et artiklis ei ole viidatud kaebaja majale nimeliselt, mistõttu intervjuu ei kahjusta kaebaja perekonna mainet. Kui majale oleks viidatud nimeliselt või nii, et kirjelduse põhjal oleks maja äratuntav, tulnuks ajalehel intervjueeritava sõnade õigsust kontrollida.

Samas on Pressinõukogu seisukohal, et leht oleks pidanud varasemas samateemalises diskussioonis andma kaebajale võimaluse ka oma seisukoha väljaütlemiseks.

Pressinõukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele