Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 20

Pressinõukogu otsus
08.05.2003

Pressinõukogu: Kroonika rikkus head ajakirjandustava
 

Pressinõukogu otsustas, et ajakiri Kroonika rikkus artikliga “Abielu valus proovikivi” (08.04.2003) head ajakirjandustava.

Carmen Mikiver kaebas Pressinõukogule, et Kroonika on temaga manipuleerinud ja rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi põhjustada kellelgi põhjendamatuid kannatusi. Kaebaja kinnitusel ta intervjuud Kroonikale ei andnud, kuid ajakiri kirjutas tema keeldumisest hoolimata artikli, milles kasutas tema tsitaate. Lisaks ei ole Carmen Mikiver rahul, et ajakirjanik helistas tema kodusel telefonil, rikkudes sellega kaebaja privaatsust.

Oma vastulauses teatas ajakiri, et Carmen Mikiver ja tema abikaasa Mikk Mikiver on avaliku elu tegelased, mistõttu on ajakirjandusel nendest kirjutamisel tavapärasest suuremad õigused. Ajakiri vastas pressinõukogule, et artiklis käsitletud teema (Mikk Mikiveri paranemine raskest haigusest) oli avalikkuse jaoks oluline ning seega on ajakirjandusel kohustus sellest kirjutada. Kroonika möönis, et Carmen Mikiver keeldust intervjuust, kuid rääkis pärast seda ajakirjanikuga siiski ise edasi ja andis nii uut infot.

Pressinõukogu on seisukohal, et Kroonika ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, sest artikliga ei tekitatud kaebajale põhjendamatuid kannatusi. Ka ei saa pidada eetika rikkumiseks helistamist avaliku elu tegelase kodutelefonile.

Kuid Pressinõukogu on arvamusel, et Kroonika rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.7, mille järgi peab ajakirjandus info hankimisel kasutama ausaid võtteid, välja arvatud väga erandlikel juhtudel, kui avalikkuse huvid nõuavad sellise info avaldamist, mida pole võimalik hankida ausal viisil.

Oma otsuses toetus Pressinõukogu asjaolule, et mõlemad pooled on ühel nõul selles, et Carmen Mikiver keeldus kohe helistamise alguses intervjuust, mis annaks infot tema abikaasa tervise kohta. Sellisel juhul nõuab hea ajakirjandustava ka avaliku elu tegelaste puhul, et ajakirjanik ei kasutaks saadud infot avalikult.

Pressinõukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele