Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 23

Pressinőukogu otsus
07.08.03

Pressinõukogu: Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees ei rikkunud Tallinna Linnakantselei meediaosakonna juhataja Allan Alaküla vastulause toimetamisega head ajakirjandustava.

Allan Alaküla saatis Postimehele 22. aprillil 2003 avaldamiseks vastulause meediaarvustuse “Rollikonflikt Kuku raadios” (22.04.2003) peale. Postimees toimetas vastulauset, kuid Alaküla toimetatuga ei nõustunud. Pärast vastulause eri variantide vahetamist saatis Alaküla toimetusele viimase versiooni ning Postimees avaldas selle kaebaja teadmata toimetatud kujul. Alaküla sõnul on sellega rikutud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12, mille järgi ei ole hea muuta välisautori loodud materjali autori teadmata. Samuti on Alaküla arvates rikutud koodeksi punkti 5.2, mis kohustab vastulause avaldama viivituseta.

Postimees teatas Pressinõukogule, et vastulauset tuli toimetada faktivigade pärast ja selguse huvides. Postimehe kinnitusel sai Alaküla vastulauseks kohe leheruumi, kuid kuna kaebaja ei leidnud toimetusega vastulause sõnastuse osas kokkulepet, siis selle avaldamine venis toimetusest sõltumata asjaoludel.

Pressinõukogu on seisukohal, et antud juhul ei saa toetuda ajakirjanduseetika koodeksi punktile 4.12, sest tegu polnud välisautori loodud ajakirjandusliku materjaliga, vaid vastulausega.

Ajakirjanduseetika koodeksi punkt 5.2 ütleb, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu seisukohalt sai Alaküla oma vastulausega seda ka teha.  Postimees jättis Alaküla tekstist alles selle osa, milles sisaldus vastulauseline materjal Neeme Korvi arvustusele ja jättis välja osa muude probleemide kohta.

Koodeksi punkt 5.2 kohustab vastulause avaldama viivitusteta ja ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Pressinõukogu on arvamusel, et toimetusel on õigus vastulauset toimetada. Hinnangulisi kommentaare Postimees ei lisanud. Ka ei olnud Postimehel võimalik avaldada vastulauset viivituseta, sest kaebaja ei jäänud vastulause toimetatud variantidega rahule.

Pressinőukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele