Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 26

Pressinőukogu otsus
07.08.03

Pressinõukogu: Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Eesti Ekspress ei ole 5. juunil 2003 avaldatud kirjutisega “Tudeng palus õppejõult “vihjeid”” rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja ei ole rahul, et ajaleht avaldas tema isikliku kirjavahetuse õppejõuga ilma loata, rikkudes sellega kaebaja väitel eraelu puutumatust. Ühtlasi leiab kaebaja, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on vaja seda infot saada.

Oma selgituses väitis Eesti Ekspress, et tegu ei olnud eraelulise kirjavahetusega, vaid õppekorralduslikke küsimusi puudutava materjaliga. Ka rõhutas ajaleht, et kirjavahetus avaldati anonüümselt ning kirjade autorit ei olnud avalikkusel võimalik kirjutise põhjal tuvastada.

Pressinõukogu otsustas, et ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5 ei ole rikutud, sest diskussioon üliõpilase eksamile lubamise reeglitest võimalike erandite tegemise ning üliõpilase ja õppejõu vahelise sobiliku suhtlemislaadi üle on avalikkuse jaoks oluline ja põhjendab taolise materjali ilmumist.

Pressinõukogu on ka seisukohal, et anonüümse materjali avaldamine ei tekitanud kaebajale põhjendamatuid kannatusi, sest kirjade autor on tuvastatav vaid väga kitsale ringile.

Pressinőukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele