Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 28

Pressinőukogu otsus
07.08.03

Pressinõukogu: Estonija rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Estonija rikkus 29. mail ja 3. juunil 2003 avaldatud artiklitega Tallinna Autobussikoondisest ajakirjanduseetika koodeksit.

Tallinna Autobussikoondis kaebas, et Estonija avaldas kontrollimata ja ühekülgset informatsiooni ning ei küsinud kriitilistel teemadel kirjutades teise osapoole seisukohta.

Estonija teatas oma vastulauses, et ajaleht võttis kaebaja seisukohad pärast kahe artikli avaldamist ning lehes ilmusid need 18. juunil. Estonija on seisukohal, et Tallinna Autobussikoondis sai piisava võimaluse oma seisukohtade väljaütlemiseks ning viivitas ise kommentaaride esitamisega.

Pressinõukogu leiab, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mis nõuab, et uudised, arvamused ja oletused oleks loos selgelt eristatavad. Antud artiklites on faktide nime all esitatud arvamusi.

Samuti on ajaleht rikkunud punkti 3.5, mis nõuab kriitilise materjali kontrollimist, ka siis kui materjali allikaks ei ole toimetuse töötaja. Antud lugudes on mitmeid faktivigu, mida oleks saanud vältida kontrollides fakte enne loo avaldamist.

Ka leiab Pressinõukogu, et Estonija on rikkunud koodeksi punkte 4.2 ja 5.1, sest konflikti sisaldava materjali puhul oleks pidanud kohe ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leidis, et hea ajakirjandustava ei luba avaldada kriitilist artiklit ilma ühe osapoole kommentaare küsimata ning anda süüdistatavale võimalus oma seisukohtade väljaütlemiseks alles tükk aega hiljem.

Pressinõukogu tunnustab ajalehe head tahet probleemi lahendada, avaldades TAK-i  esindaja vastulause. 

Pressinőukogu esimees Sulev Valner

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele