Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 38

Pressinőukogu otsus
15.01.2004

SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Agu Laiuse kaebust SL Õhtulehes peale ning otsustas, et leht ei ole 22. novembril 2003 avaldatud juhtkirjas “Leppeta ei saa” rikkunud head ajakirjandustava.

Agu Laius kaebas Pressinõukogule, et juhtkirjas on kodanikeühendustest ja teistest ühiskondlikule leppele allakirjutanutest loodud halvustav pilt, nimetades paljusid neist tühisteks organisatsioonideks, kel pole mõjuvõimu. Laiuse sõnul kirjutasid leppele alla aga paljud suured ja mõjukad kodanikuühendused.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et lehel ei olnud soovi tahtlikult halvustada või alavääristada kodanikeühendusi ega kujundada nende suhtes sellist suhtumist. Juhtkiri seadis eesmärgiks juhtida avalikkuse tähelepanu asjaolule, et ühiskondlik lepe pole saanud piisavat toetust.

Pressinõukogu otsustas, et antud juhtkirjaga ei ole rikutud ajakirjanduseetika koodeksit, sest ajakirjandusel on õigus arvamusvabadusele. Samuti on kõigil organisatsioonidel õigus ja võimalus avaldada ajakirjanduses oma vastuarvamusi. Pressinõukogu pädevuses ei ole anda hinnangut vaidluses, kas mingid organisatsioonid on ühiskonnas vähem või rohkem mõjukad.

Pressinõukogu esimees Sulev Valner 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele