Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 43

Pressinőukogu otsus 26.02.2004

Äripäev rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Äripäev rikkus 5. detsembril 2003 avaldatud artikliga “Netimüüjate lubadused katteta” head ajakirjandustava.

EU Autoimport OÜ juhatuse liige Tiit Luide kaebas Pressinõukogule, et artiklis on eksitavad väited ning kriitika alla sattunud kaebajalt on jäetud kommentaar võtmata.

Äripäev selgitas Pressinõukogule, et kaebaja kodulehel ei olnud ühtegi kontaktaadressi ja avaldatud telefonid ei vastanud ning seepärast polnud võimalik teiste automüüjate esitatud väiteid kontrollida. Pärast artikli avaldamist ilmus veel üks lugu, kus ka kaebaja sai sõna. Lehe sõnul kuulusid kõik artiklis esitatud väited konkreetsetele sel alal autoriteetsetele allikatele, kelle ütlustes ei olnud ajakirjanikul põhjust kahelda.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Kuna süüdistatava firma asukoha aadress on avaldatud ka kõnealuses loos, siis ei ole veenev lehe väide, et ükski selle firma esindaja ei olnud kommentaaride saamiseks leitav.  Pressinõukogu on seisukohal, et artikli ilmumisega ei olnud kiire ning leht oleks saanud veel kaebajaga ühendust võtta. 

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus kontrollima kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu leiab, et Äripäeva allikad  on kaebaja konkurendid ja seetõttu ei olnud tagatud nende info usaldusväärsus.

Pressinõukogu esimees Sulev Valner 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele