Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 44

Pressinőukogu otsus
26.02.2004

Molodjož Estonii ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Molodjož Estonii ei rikkunud 3. detsembril 2003 ilmunud artikliga “Konn-tsaaritar vahetab esikaant” head ajakirjandustava.

Tallinna Pedagoogikaülikooli slaavi filoloogia osakond kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahtlustab 7. klassi õpiku autorit plagiaadis, aga ei ole küsinud süüdistatud poole kommentaari. Samas on artiklist näha, nagu oleks õpiku autoriga siiski räägitud.

Molodjož Estonii vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud osapoolte arvamused. Ajaleht kinnitab, et artikli autor võttis telefoni teel ühendust artiklis kritiseeritava õpiku autor Veera Neverdinova, kes vastas küsimustele. Toimetus rõhutab, et artiklis ei ole esitatud süüdistust plagiaadis, vaid ainult viidatud suurele kokkulangevusele

Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda ajakirjaniku kinnituses, et ta rääkis  õpiku autoriga. Ka õpiku autor ei väida oma kirjas Pressinõukogule, et temale loos omistatud tsitaadid on välja mõeldud või et temaga pole vesteldud. Seetõttu Pressinõukogu otsustas, et artikliga ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2 vastu, mis nõuab osapoolte ärakuulamist.

Kui kaebaja leiab, et ta oleks tahtnud kõnealusel teemal täiendavalt sõna saada, siis näeb hea ajakirjandustava ette, et kritiseeritaval on võimalus esitada lehes oma vastulause, mille leht peab avaldama märgataval kujul ja ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta.

Seisukoha võtmine vaidluses kõnealuse õpiku koostamise metoodika üle ja küsimuses, kas tegu on plagiaadiga või mitte, ei ole Pressinõukogu pädevuses.

Pressinõukogu esimees Sulev Valner 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele