Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ
   

Kaebus nr 54

Pressinőukogu otsus
08.07.2004

Pressinõukogu: Vesti rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Vesti rikkus 27. veebruaril 2004 avaldatud lugejakirjaga “Täiendavad valimised Juudiusu Koguduses” head ajakirjandustava.

Eesti Juudiusu Koguduse liige Michail Dashkovsky kaebas Pressinõukogule, et kirjas avaldatud faktid ei vasta tõele ning leht ei pakkunud kaebajale võimalust oma seisukoha väljaütlemiseks. Kaebaja peab avaldatud kirjutist uudiseks ning ei ole rahul selle anonüümsusega.

Vesti märgib oma vastuses, et kirja autor palus toimetuselt anonüümnsust ning seetõttu on selle all pseudonüüm. Toimetus selgitas, et kirjutis ei ole uudis, vaid see ilmus kirjade rubriigis. Leht kinnitab, et kaebaja ei ole toimetuse poole vastulause avaldamise sooviga pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Vesti on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus kriitilise materjali korral kontrollima info tõesust ja usaldusväärsust ka siis, kui autoriks ei ole toimetuse töötaja.

Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et ka lugejakirjad peavad olema selged ja arusaadavad. Kui kiri puudutab sündmust, mille kohta ajakirjanduses infot varem avaldatud ei ole, peaksid sündmuse põhifaktid ilmnema kirjast. Kirja autorile anonüümsuse lubamine toimetuse poolt peab olema põhjendatud.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele