Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ
   

Kaebus nr 59

Pressinőukogu otsus
08.07.2004

Pressinõukogu: Tartu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Tartu Postimees ei ole 5. aprillil 2004 avaldatud artikliga “Veski tänava maja remont loob segadust” ja 7. aprillil 2004 avaldatud kommentaariga “Jõuline jõuetus” rikkunud head ajakirjandustava.

Mart Siilivask kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud kontrollimata fakte ning arvamused ja oletused on selgelt eristamata. Samuti peab kaebaja eksitavaks mõlema kirjutise pealkirja ja juhtlauset.

Tartu Postimees selgitas Pressinõukogule, et artikkel põhineb Eesti Rahva Muuseumi majandusdirektori Ülo Siimetsa räägitud infol ja muinsuskaitseameti vaneminspektor Mart Siilivaski vastustel.

Pressinõukogu otsustas, et leht on kuulanud ära mõlemad osapooled ning andnud neile artiklis sõna. Seega ei ole leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled.

Pressinõukogu leiab, et leht ei ole rikkunud koodeksi punkti 4.1, mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu on seisukohal, et artiklis on viidatud korrektselt infoallikatele ning need on eristatud autori arvamustest. Kommentaari puhul on tegu artikli autori arvamusega kogu loo kohta.

Pressinõukogu ei pea eksitavaks mõlema kirjutise pealkirja ja juhtlauseid ning ei leia seepärast ka eetikakoodeksi punkti 4.11 rikkumist.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele