Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 63

Pressinőukogu otsus
19.08.2004

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebust Eesti Ekspressis 20. mail 2004 ilmunud artikli “Ainult hulludele” peale ning otsustas, et ajaleht rikkus head ajakirjandustava.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kaebas Pressinõukogule, et leht on avaldanud eksitavat infot ning kahjustanud sellega Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku haigla mainet. Kaebaja leiab, et haiglas ravil olnud ajakirjanik oleks pidanud materjali kogumise kohta teavitama kliiniku personali.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et tegemist on Psühhiaatriakliiniku patsiandi subjektiivse nägemusega, mis on žanrilt pigem olukirjeldus või arvamusartikkel kui uudismaterjal. Leht ei näe valeinfo avaldamisel ajakirjaniku poolt mingit motiivi. Eesti Ekspress märkis samas, et on juhul, kui valefaktide avaldamine leiab kinnitust, nõus avaldama vastulause.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.6, mis ei luba avaldada andmeid inimeste tervisliku (nii vaimse kui füüsilise) seisundi kohta, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi.

Pressinõukogu leiab, et teisi kaebaja poolt viidatud ajakirjanduseetika koodeksi punkte ei ole Eesti Ekspress rikkunud. Pressinõukogu peab kirjutist reportaažiks, milles autoril on õigus oma arvamust ja subjektiivset nägemust avaldada.

Pressinõukogu aseesimees Tiit Hennoste 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele