Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 65

Pressinőukogu otsus
19.08.2004

Virumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Tapa Väljaõppekeskuse ülema kolonel Urmas Roosimäe kaebust Virumaa Teatajas 16. juunil 2004 ilmunud artikli “Valimistest kõrvale jäetud sõdurid põhiõiguseta” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kolonel Roosimägi peab artikli pealkirja ja juhtlõiku eksitavaks ning leiab, et leht on eksinud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11 vastu. Kaebaja ei ole nõus artikli pealkirjas ja juhtlõigus avaldatuga, nagu ei oleks Tapa suurtükiväegrupi ajateenijad saanud osaleda Euroopa Parlamendi valimistel. Kaebaja näeb artiklis ka koodeksi punkti 4.1 rikkumist, kuna pealkiri ja juhtlõik ei põhine faktidel.

Virumaa Teataja selgitas Pressinõukogule, et artiklis said oma seisukoha avaldada kõik osapooled, seejuures pidasid kõik peale kaebaja olukorda kahetsusväärseks. Ajaleht avaldas lisaks kaebaja vastulause, kus kolonel Roosimägi sai oma valimispäeva teguviisi selgitada.

Pressinõukogu otsustas, et Virumaa Teataja ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mille järgi ei või pealkirjad ja juhtlõigud auditooriumi eksitada. Pressinõukogu on seisukohal, et artikkel toetab nii pealkirja kui ka juhtlõiku.

Samuti ei leia Pressinõukogu ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1 rikkumist, sest  artiklis on uudised, arvamused ja oletused selgelt eristatud ning info on faktidega tõestatud. Ka kaebaja ei toonud välja ühtegi faktiviga.

Pressinõukogu aseesimees Tiit Hennoste 

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele