Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 67

Pressinőukogu otsus
9.09.2004

Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Aivar Pihlaku kaebust Eesti Päevalehes 6. juunil 2004 ilmunud artikli “Muuseum päästaks Hõreda mõisa” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Aivar Pihlak kaebas Pressinõukogule, et artikli jaoks ei küsitud tema seisukohta, kuigi leht süüdistab teda kui omanikku mõisa lagunemises. Kaebaja kinnitas Pressinõukogule, et Hõreda mõis ei kuulu juba pikemat aega talle, kuid leht oleks võinud temalt kommentaari või vastulause siiski võtta.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tegu oli arvamusartikliga, mistõttu kritiseeritava osapoole kommentaari ei oleks saanud artiklisse panna. Leht märkis, et kaebaja Aivar Pihlak ei olnud artikli kirjutamise ajal küll Hõreda mõisa ostnud firma omanik, kuid oli mõisa ostnud OÜ Hõreda Real Estate ainus eraisikust osanik mõisa ostmise ajal.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust kriitilise materjali korral kontrollima informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu leiab, et artiklis esineb ilmne faktiviga.

Pressinõukogu on seisukohal, et leht on rikkunud ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1, sest ei pakkunud kaebajale kommentaari võimalust samas numbris. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 5.2, mille järgi on vastulausega õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu leiab, et leht ei andnud kaebajale võimalust vastulauseks.

Pressinõukogu on arvamusel, et artiklis ei ole uudised, arvamused ja oletused selgelt eristatavad.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele