Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 71

Pressinőukogu otsus
9.09.2004

Vesti Dnja rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Eesti Ametiühingute Keskliidu kaebust ajalehes Vesti Dnja 8. juulil 2004 ilmunud artikli “Töörahva kaitsjate salajane äri” peale ning otsustas, et väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava.

Eesti Ametiühingute Keskliit kaebas Pressinõukogule, et ametiühingute vara müüki käsitlev artikkel sisaldas tõele mittevastavaid väiteid ja meelevaldseid järeldusi. Kaebaja ei ole rahul vastulause avaldamise vormiga, sest vastulause ilmus moonutatud kujul ja lehe kommentaaridega.

Vesti Dnja kinnitas Pressinõukogule, et kõik artiklis esitatud väited põhinevad faktidel või konkreetsete isikute ütlustel. Leht märkis, et kaebaja seisukohad on artiklis põhjalikult kajastatud. Vastulause toimetamist ajaleht kinnitas ja märkis, et toimetamise käigus ei võetud kaebaja põhiseisukohti välja.

Pressinõukogu otsustas, et Vesti Dnja on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, sest artiklis ei ole uudised, arvamused ja oletused eristatavad.

Samuti on ajaleht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2, mis kohustab vastulause avaldama ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Kaebaja vastulause ei ole 10. juuli lehes eristatav kui vastulause, pigem on tegu toimetusepoolse anonüümse artikliga.

Pressinõukogu otsustas, et leht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, avaldades eksitava pildiallkirja.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele