Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 81

Pressinõukogu otsus
10.02.2005

Eesti Päevaleht ei rikkunud ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Orsent OÜ kaebust Eesti Päevalehes 11. jaanuaril 2005 ilmunud artikli „Keeleseaduse eiramise tõttu suletud Orsent kaebles Vene meedias” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Orsent OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpseid ja ebakorrektseid väiteid. Näiteks toob kaebaja telekanali kaubamärgi, mis tegelikult on Orsent TV, artiklis aga on kasutatud lihtsalt Orsenti. Kaebaja peab artikli pealkirja halvustavaks, sest Orsent TV ei ole kunagi rikkunud keeleseadust. Kaebaja leiab, et ka pildiallkiri eksitab lugejaid.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole ühtegi ebatäpset või ebakorrektset väidet. Leht kinnitas, et kaebaja kommentaarid on artiklis olemas, lisaks peeti kinni kaebaja palvest intervjuud täies mahus mitte avaldada. Lehe kinnitusel tugineb pealkiri keeleinspektsiooni ettekirjutusel Orsendile.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu seisukohalt on kaebaja saanud artiklis sõna ning temale pakuti võimalust intervjuuks.

Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja halvustavaks, sest see põhineb artiklis esitatud  faktidel. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks pildiallkirja.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele