Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 85

Pressinõukogu otsus
24.03.2005

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Kaarel Tarandi kaebust Postimehes 27. jaanuaril 2005 ilmunud juhtkirja „Mälukaotus ühishaua ääres” peale ning otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebuse Postimehe juhtkirja peale esitas Pressinõukogule Kaarel Tarand, kelle seisukohalt sisaldab kirjutis väärväiteid ning on ajalugu moonutav. Kaarel Tarand leiab, et antud juhtkiri õhutab vaenu kõigi sakslaste vastu ning toob endaga kaasa põhjendamatuid kannatusi.

Postimees vastas Pressinõukogule, et 27. jaanuari juhtkirjas esitatud info on täpne, ei põhjusta kellelegi põhjendamatuid kannatusi ning ei käsitle kedagi kurjategijana enne vastavat kohtuotsust. Postimees väidab, et juhtkiri oli ajendatud Euroopa Parlamendi sellekohasest diskussioonist.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et igal väljaandel on õigus esitada oma nägemus ajaloos asetleidnud sündmuste kohta.

Pressinõukogu juhib ühtlasi tähelepanu, et kaebajal ei olnud artikli sisu suhtes otsest puutumust.

Pressinõukogu aseesimees David Vseviov

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele