Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 88

Pressinõukogu otsus
24.03.2005

SL Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Meelis Atoneni kaebust SL Õhtulehes 11. veebruaril 2005 ilmunud artikli „Eksministrid lärmasid riigikogu valvelauas?” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava. 

Meelis Atonen märgib oma kaebuses, et artiklis on tema isiku kohta avaldatud ebatäpset ja eksitavat informatsiooni.

SL Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei väideta, nagu oleks Meelis Atonen olnud alkoholijoobes. Lehe andmetel ei eita bravuuritsemist valvelauas otseselt keegi küsitletutest.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust eelkõige kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust.

Pressinõukogu leiab, et artikkel on kaebaja suhtes põhjendamatult halvustav.

Pressinõukogu aseesimees David Vseviov

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele