Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 90

Pressinõukogu otsus
21.04.2005

Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Pavel Gammeri kaebust Eesti Päevalehes 19. novembril 2004 ilmunud artikli „Andmeid võltsinud ärimees jäi kohtus kodakondsuseta” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.  

Pavel Gammer märgib oma kaebuses, et artiklis on läbisegi esitatud ajakirjaniku arvamused ning kontrollimata ja tõendamata faktid. Samuti ei ole kaebaja saanud võimalust ei oma seisukohtade avaldamiseks ega vastulauseks. 

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et tugines artiklis keskkriminaalpolitsei allikatele, mida ta detailsemalt ei saa avaldada. Leht märgib, et ei näe põhjust kahelda pädevate organite infos.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5. mille järgi peab toimetus eelkõige kriitilise materjali korral informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust kontrollima.  

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4. 2, mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Eesti Päevaleht ei üritanud aga kaebajaga enne artikli ilmumist ühendust võtta. Peale artikli avaldamist oleks Eesti Päevaleht pidanud võimaldama kaebajale vastulause avaldamise, mida ei tehtud. Sellega on leht rikkunud ka koodeksi punkti 5.2. 

Pressinõukogu leiab, et artikkel on kaebaja suhtes faktiliselt ebatäpne ning avalikkust eksitav.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele