Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 99

Pressinõukogu otsus
19.05.2005

Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Viktoria Lukatsi kaebust Äripäevas 25. novembril 2004 ilmunud artikli „Kullaäri võtab töötaja palgata tööle” peale ning otsustas, et leht ei ole  rikkunud head ajakirjandustava. 

Viktoria Lukats kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu, mis rikuvad nii kaebaja kui ka teiste kullassepatöökodade mainet. Kaebaja väidab, et vaatamata korduvatele suulistele ja kirjalikele pöördumistele toimetuse poole, ei ole talle vastatud.  

Äripäev selgitas Pressinõukogule, et artiklis on sõna saanud kõik osapooled. Leht  kinnitas, et Viktoria Lukats ei viidanud artiklijärgsel suhtlemisel toimetusega ühelegi faktiveale. Tegemist oli kaebaja hinnangutega artiklis esitatud küsimustele. Leht lisas, et peale kaebaja pöördumist peatoimetaja poole, võtsid temaga ühendust artikli autor ja uudistetoimetuse juhataja ning seega on Viktoria Lukatsi pretensioonid toimetuse suhtlemisküsimuste osas alusetud. Pressinõukogu pädevuses ei ole hinnata kaebaja ja lehe vahelist suhtlemist. 

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu seisukohalt on kaebaja saanud artiklis sõna ning vastulause või vabanduse avaldamine polnud vajalik.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele