Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 107

Pressinõukogu otsus
16.06.2005

Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Rain Raimo kaebust 15. aprillil 2005 Sakalas ilmunud artikli „Bangalo omanik müüb kinnisvara” ja sama päeva lehes ilmunud repliigi „Värsket vett konnatiiki” peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Rain Raimo leiab, et artikkel sisaldab eksitavat infot eeskätt tema maksuvõla suuruse kohta, mis kahjustab tema mainet. Repliik on kaebaja arvates halvustava tooniga ja sisaldab valesid järeldusi. Rain Raimo ei ole rahul sellega, et ta ei saanud sõna oma seisukohtade avaldamiseks.  

Sakala selgitas Pressinõukogule, et info maksuvõla suuruse kohta pärineb Krediidiinfost. Sakala kinnitas Pressinõukogule, et ajakirjanik püüdis Rain Raimoga ühendust saada. Samas on kaebaja varem Sakalale öelnud, et keeldub kõigist kommentaaridest sõltumata sellest, kes talle Sakalast helistab. Leht sai siiski  kommentaari Rain Raimo kinnisvaramaaklerilt. Vastulause avaldamist Rain Raimo lehe kinnitusel taotlenud ei ole. 

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest artiklist on näha lehe soov saada kaebajaga ühendust. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda lehe väidetes, et  maksuvõlga puudutav info pärineb Krediidiinfost. Leht esitas oma väidete tõestuseks Krediidiinfo kirja, milles kinnitatakse, et kaebajal olid pikka aega maksuvõlad, kuid vahetult enne artikli ilmumist tasuti need ära. 

Pressinõukogu leiab, et repliik „Värsket vett konnatiiki” põhineb artiklis esitatud andmetel. Repliigi näol on tegu toimetuse arvamusega sündmuste kohta ning arvamusvabadusse ei pea Pressinõukogu otstarbekaks sekkuda.

Pressinõukogu esimees Tiina Kaalep

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele