Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 120

Pressinõukogu otsus
15.12.05

Narvskaja Gazeta ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Nadežda Sinjakova kaebust Narvaskaja Gazetas 27. oktoobril 2005 ilmunud artikli „Kohaliku võimu valimised on toimumata jäänud” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Nadežda Sinjakova leiab, et artikkel sisaldab kontrollimata fakte ning kriitika alla sattunutelt pole võetud kommentaare. Kaebaja on seisukohal, et artikkel on laimava sisuga ning alandab inimväärikust.

Narvskaja Gazeta vastas Pressinõukogule, et tegu on arvamusartikliga, mille autor on Narva  opositsiooniline poliitik Aleksandr Gamazin. Leht lisab, et kaebaja ei pöördunud Narvakaja Gazeta poole palvega avaldada tema vastuväited.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Ajalehel on õigus avaldada erinevaid poliitilisi seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla. Kui toimetusse laekunud kaastöö sisaldab konkreetseid tõsiseid süüdistusi, näeb hea ajakirjandustava ette, et toimetus palub kommentaari kriitika alla langenud isikult või asutuselt. Antud juhul on tegemist linnavõimule oponeeriva poliitiku seisukohavõtuga, mis on osa demokraatlikust protsessist. Kui kriitika alla sattunud munitsipaalpoliitik leiab, et tema kohta on esitatud valeinfot või laimu, on tal võimalus taotleda ajalehelt omapoolse seisukoha avaldamist. Kaebusest ei ilmne, et kaebuse autor oleks soovinud ajalehes avaldada vastulauset või oma arvamust Narva valimistulemuse ja poliitilise olukorra kohta.

Pressinõukogu hinnangul ei ole ajaleht Narvskaja Gazeta rikkunud ajakirjanduseetika põhimõtteid.

Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele