Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 123

Lp Mart Marandi

Pressinõukogu teeb otsuseid selliste kaebuste kohta, mille on esitanud isikud, keda ilmunud materjal otse puudutab.

Ajalehes "Sakala" 20. dets. 2005 ilmunud repliigis "Jahimehed ą la al-Qaeda" avaldab autor oma suhtumist jahimeestesse üldistatult. Ta ei kritiseeri nimeliselt üksikisikuid ega ka organisatsioone, vaid juhib tähelepanu jahil juhtuvale hooletusele, mis võib õnnetusi kaasa tuua. Terav seisukohavõtt teatud probleemi või ühiskonnagrupi suhtes ei ole vaadeldav ebaeetilisena. Kui inimestele ei meeldi meedias avaldatud seisukohad, ei saa järeldada, et meedia on rikkunud head ajakirjandustava. Tegu on arvamuste lahknemisega.

Kuna artikkel otseselt Teid ei puuduta, ei saa Pressinõukogu selle kohta otsust langetada ning peab kaebuse tagasi lükkama.

Kirjutise juures on ka märge "repliik", mis viitab, et tegemist on ühe võimaliku seisukohaga. Demokraatia juurde kuuluva sõnavabaduse kohaselt on isikul õigus seisukohti avaldada, mida ajakirjanik ka tegi.

Teie ja ajakirjaniku poolt esitatud kirjavahetusest selgub, et ajaleht oli selles jahimeeste jaoks väga tundlikus küsimuses valmis avaldama ka teisi seisukohti.

Eeltoodu näitab, et isegi kui kaebus kuuluks menetlusele Pressinõukogu koosolekul, ei oleks selle artikli avaldamise puhul tegemist hea ajakirjandustava rikkumisega.

Tervitades
Tarmu Tammerk,
Pressinõukogu esimees

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele