Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 143

Pressinõukogu otsus
06.09.06

Vesti Dnja rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Vladislav Ponjatovski  kaebust Vesti Dnjas 5. juunil 2006 ilmunud artikli „Ühinemine ei lisa autoriteeti” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, kuidas mõjutab Res Publica ja Isamaaliidu ühinemine Narva piirkonna elu. Autor on välja toonud, et Res Publica juhid on oma hinnangutes ettevaatlikud ning erakonna piirkondlikku ühendusse on alles jäänud vaid üksikud liikmed.

Res Publica Narva piirkonna juht Vladislav Ponjatovski kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tõestamata fakte ning leht ei andnud võimalust vastulauseks. Kaebaja peab artiklit pigem arvamuslooks, kuigi see oli avaldatud uudisteküljel.

Vesti Dnja kinnitas, et artiklis on toetutud konkreetsete inimeste ütlustele ja nende poolt esitatud faktidele. Osadele allikatele on artiklis ka viidatud, kuid osad palusid anonüümsust.

Pressinõukogu otsustas, et Vesti Dnja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgesti eristatavad. Pressinõukogu meelest on tegu väga selge arvamuslooga, mille ilmumine uudisteküljel on lugejaid eksitav. Kui antud lugu oleks ilmunud arvamusküljel, siis eetikakoodeksi rikkumist Pressinõukogu ei oleks tuvastanud.

Pressinõukogu leiab, et leht on rikkunud eetikakoodeksi punkti 5.2., mille järgi on  süüdistuste korral faktivigade ja tsitaatide parandamiseks õigus vastulausele. Vesti Dnja ei võimaldanud aga kaebajal vastulauset avaldada.  

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele