Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 150

Pressinõukogu otsus
04.10.06

Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Ilona Saari volitatud esindaja Peeter Saari kaebust Äripäevas 7. septembril 2006 avaldatud artikli „Ilona Saari asub Preatoni vastu tunnistama videotehnika abil” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, et prokurör taotleb Ilona Saari ja Ernesto Preatoni vastandamiseks videoülekuulamist.

Peeter Saari kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei pöördunud tema poole Ilona Saari kohta käiva uue info saamiseks. Kaebaja meelest sisaldab artikkel laimu, kuna selles väidetakse nagu hoiaks Ilona Saari kohtust kõrvale. Peeter Saari saatis lehele ka õienduse, kuid seda ei olnud kaebuse esitamise ajaks avaldatud. 

Äripäev selgitas, et Äripäeva poole on Peeter Saari varem pöördunud kui Ilona Saari isa ja mitte kui volitatud esindaja ning seepärast ei pidanud leht teda asjassepuutuvaks osapooleks. Äripäev kinnitas, et on korduvalt püüdnud saada ühendust Ilona Saariga, kuid tulemusteta, tema kontakte pole Äripäevale avaldanud ka Peeter Saari ise. Äripäev kinnitas, et fakt Ilona Saari kriminaalmenetlusest kõrvale hoidmise kohta on saadud prokuratuurist. Peeter Saari vastulause ilmus Äripäevas 18. septembril.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et artiklis avaldatud faktid tuginevad allikatele, kelle väidetes puudub alus kahelda. Äripäeva kinnitusel pärineb väide, et Ilona Saari hoiab kohtust kõrvale, prokuratuuri andmetel.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele