Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 158

Pressinõukogu otsus
01.02.2007

Den za Dnjom rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Jelena Linnu kaebust ajalehes Den za Dnjom 15. detsembril 2006 ilmunud artikli „Konflikt õigeusu kiri seinte vahel” ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikus asetleidnud konfliktidest, mis seotud isa Paveli töö ja eraeluga.

Jelena Lind kaebas Pressinõukogule, et artikkel tekitab temale ja ta perele põhjendamata kannatusi ning segab tema isiklikku elu. Kaebaja leiab, et artiklis on eksitavaid fakte ning see on avaldatud ilma kõigi osapoolte kommentaarideta – välja on jäetud intervjuu raamatupidaja, vanema ja kasspidajaga. Lisaks ei pidanud leht
kinni kaebaja soovist jääda anonüümseks.

Den za Dnjom vastas Pressinõukogule, et artiklis on ära toodud erinevate poolte seisukohad. Toimetus leiab, et kõik faktid või süüdistused on artiklis allikate poolt esitatud. Kaebaja anonüümseks jätmist ei pidanud leht põhjendatuks, kuna kaebaja alguses seda ei taotlenud ning artikli seisukohast on avalikkusel kui ühest huvitatud allikast vaja tema nime teada.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul ei ole isaduse küsimus artikli seisukohast oluline. Pressinõukogu leiab samuti, et lapse toomine artiklisse rikub lapse eraelulist puutumatust.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele